Kontakt

Sławomir Janucik

Żubr Nad Zalewem
Nowa Łuka, ul. Stary Dwór 9/5
17-220 Narewka

Agroturystyka Żubr
Siemianówka, ul. Łąkowa 132
17-220 Narewka

tel. kom. 664 968 603

e-mail: slajanu@op.pl

Numer Rachunku Bankowego

02 1020 1332 0000 1102 0189 3841

Script logo