Puszcza Białowieska

Puszcza Białowieska jest kompleksem leśny położony na terenie Polski i Białorusi, odznaczający się dużymi walorami przyrodniczymi i historycznymi. Zachowały się w niej jedne z ostatnich i największych fragmentów lasu pierwotnego nizin europejskich. Tutaj żyje największa populacja wolnego żubra na świecie. Puszcza Białowieska znajduje się na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Tereny puszczańskie były na przestrzeni wieków atrakcyjnym obszarem łowieckim panujących: książąt litewskich, królów polskich, carów rosyjskich, a także przywódców państwowych do lat 80-tych XX wieku. Polował tu m.in.: Władysław Jagiełło (w 1409 r. przed bitwą pod Grunwaldem), Kazimierz Jagiellończyk i August III. W połowie XIX wieku całkowicie wytępiono niedźwiedzie.

Z początkiem rozwoju osadnictwa (koniec XIV wieku) rozpoczęto pozyskiwanie drewna na potrzeby ponadlokalne. Kłody potężnych drzewa spławiano rzekami na budowę okrętów. Drewno wykorzystywano też do wyrobu smoły, dziegciu i węgla drzewnego.

Więcej ciekawych informacji o Puszczy Białowieskiej znajduje się na stronie www.siemianowka.pl

Script logo