Regulamin pobytu

§ 1

1. Cały dom lub pokój wynajmowany jest do użytku gości na doby.

2. Na potrzeby wynajmu doba rozpoczyna się o godzinie 14.00, a kończy się o godzinie 11.00.

3. Gość może korzystać bez dodatkowej opłaty z domu lub pokoju w godzinach wcześniejszych, jeżeli jest ona wolny, w uzgodnieniu z Gospodarzem.

4. Bez zgody Gospodarza osoba wynajmująca dom lub pokój nie może udostępnić obiektu osobom trzecim nieobjętych rezerwacją.

5. Zapraszanie osób trzecich na kwaterę tylko po wcześniejszym ustaleniu z Gospodarzem.

6. Życzenie przedłużenia pobytu, Gość powinien złożyć najpóźniej do godziny 9.00 dnia, w którym upływa ustalony termin najmu. Przedłużenie pobytu nie jest możliwe, jeżeli dom lub pokój został już wynajęty innemu Gościowi.

7. Jeżeli zamawiający nie zgłosi się do 20 godziny pierwszego dnia rezerwacji rezerwacja automatycznie zostaje rozwiązana, chyba że wcześniej zostanie to uzgodnione z Gospodarzem.

§ 2

1. Wewnątrz domu lub pokoju obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.

2. Prosimy o wyrzucanie śmieci do przygotowanych na terenie pojemników na odpady.

§ 3

1. Gość powinien używać kwatery zgodnie z jego przeznaczeniem, to znaczy dla własnych potrzeb zamieszkania i wypoczynku.

2. Prosimy Państwa o zachowanie stosownej ciszy nocnej.

3. Prosimy o dbanie o porządek na kwaterze we własnym zakresie.

4. Pościel będzie wymieniana gościowi co 7dni, oraz na każde życzenie, za dodatkową opłatą.

§ 4

1. Gość ponosi odpowiedzialność za wszelkiego rodzaju uszkodzenia i zniszczenia na wynajmowanej kwaterze i jej wyposażenia, spowodowane jego działaniem lub działaniem osób, za które odpowiada.

2. Uszkodzenia będą usuwane bądź naprawiane według uznania Gospodarza i na koszt Wynajmującego.

3. Za bezpieczeństwo dzieci nieletnich odpowiadają ich opiekunowie.

§ 5

1. Ze względu na stan techniczny instalacji i związane z tym bezpieczeństwo pożarowe, w kwaterze, bez uzgodnienia z Gospodarzem, można używać jedynie znajdujących się na wyposażeniu odbiorników prądu, a pozostałych takich jak: suszarek do grzybów, jedynie po wcześniejszym ustaleniu z Gospodarzem i za dodatkową opłatą.

2. Gość otrzymuje do swej dyspozycji klucz do pokoju lub klucze od domu, które powinien zwrócić w chwili zakończenia pobytu. Zgubienie klucza powoduje obowiązek zapłaty za wymianę zamka.

3. Gospodarz nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione przedmioty w pokoju i na terenie.

Życzymy przyjemnego pobytu

Script logo