Zalew Siemianówka

Zalew Siemianówka jest sztucznym zbiornikiem wodnym w województwie podlaskim (gminy Narewka i Michałowo), w dolinie górnej Narwi, bezpośrednio na północ od Puszczy Białowieskiej. Budowano go w latach 1977−1990 w wyniku spiętrzenia wody zaporą ziemną zbudowaną w przewężeniu doliny w rejonie dawnych miejscowości Łuka i Rybaki. Powierzchnia zlewni w tym przekroju wynosi 1094 km². Zbiornik znajduje się na obszarze Zielonych Płuc Polski. Nazwa zbiornika pochodzi od miejscowości Siemianówka, która znajduje się na jego południowym brzegu.

Przy maksymalnym poziomie spiętrzenia zbiornik ma powierzchnię 32,5 km². Długość zalewu wynosi 11 km, szerokość od 0,8 do 4,5 km, a średnia głębokość wynosi ok. 1,5 m. Na poprowadzonej przez zbiornik grobli znajdują się dwie linie kolejowe: normalna i szerokotorowa.

Zbiornik Siemianówka stanowi wspaniałe miejsce do wypoczynku i rekreacji.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie www.siemianowka.pl

Script logo